ไม้ระแนงเฌอร่า ขอบวี| SHERA

วัสดุตกแต่งฝ้าเพดานทั้งภายใน และภายนอกที่ช่วยเรื่องการถ่ายเทและระบายอากาศ ทำให้ประหยัดพลังงาน และด้วยความหลากหลายของลาย และขนาดไม้ระแนง ที่เพิ่มความโดดเด่นให้กับทุกรูปแบบอาคาร