ไม้ระแนงเฌอร่า ขอบตรง| SHERA

วัสดุตกแต่งฝ้าเพดานทั้งภายใน และภายนอกที่ช่วยเรื่องกราถ่ายเทและระบายอากาศ ทำให้ประหยัดพลังงาน และด้วยความหลากหลายของลาย และขนาดไม้ระแนง ที่เพิ่มความโดดเด่นให้กับทุกรูปแบบอาคาร