แท่นชาร์จเร็ว DC18RC

  • ชาร์จแบตเตอรี่ Lithium-Ion 3.0Ah 18V ในเวลาเพียง 30 นาที
  • ชาร์จแบตเตอรี่ Lithium-Ion 5.0Ah 18V โวลต์ในเวลาเพียง 45 นาที
  • ควบคุมการทำงานด้วยชิปคอมพิวเตอร์ตลอดกระบวนการชาร์จไฟเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของแบตเตอรี่โดยการควบคุมกระแสไฟและอุณหภูมิ
  • มีพัดลมในตัวช่วยหมุนเวียนอากาศผ่านแบตเตอรี่ในระหว่างกระบวนการชาร์จเพื่อทำให้แบตเตอรี่เย็นลงและเวลาในการชาร์จที่เร็วขึ้น
  • เพิ่มประสิทธิภาพอายุการใช้งานของแบตเตอรี่โดยการควบคุมกระแสแรงดันและอุณหภูมิ