อินทรีโพสท์กรีต คอนกรีตอัดแรง | INSEE CONCRETE

คอนกรีตประเภทนี้ได้ออกแบบให้เหมาะสมกับงานที่ต้องการกำลังอัดใน ช่วงต้นสูง ในขณะที่ต้องคงคุณสมบัติที่ดีในด้านอื่น ๆ เช่น ความสามารถ ในการทำงานได้ ระยะเวลาการก่อตัว คอนกรีตชนิดนี้เหมาะสมกับงาน คอนกรีตอัดแรงประเภท Post-tension ที่ต้องการกำลังอัดเพื่อการอัดแรง ที่อายุ 3 วัน หรือที่อายุตามที่ลูกค้ากำหนด การพัฒนากำลังอัดของคอนกรีต ประเภทนี้ จำเป็นต้องมีการพัฒนากำลังอัดในช่วงอายุ 3 – 7 วัน ที่สูงกว่า คอนกรีตปกติเพื่อให้เหมาะสมกับการก่อสร้าง