อินทรีแมทกรีต คอนกรีตความร้อนต่ำ | INSEE CONCRETE

เป็นคอนกรีตที่เหมาะสมสำหรับโครงสร้างคอนกรีตขนาดใหญ่ที่มี ความหนามากกว่า 0.90 เมตร ขึ้นไป โดยการเลือกใช้วัสดุ และ สัดส่วนผสมคอนกรีตที่เหมาะสมเพื่อลดความร้อนจากปฏิกิริยา ไฮเดรชั่น ป้องกันปัญหาการแตกร้าวที่จะเกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการ เปลี่ยนแปลงปริมาตรของคอนกรีตจากความแตกต่างของอุณหภูมิ คอนกรีตภายในและภายนอก