อินทรีเพชร

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท1 สำหรับงานโครงสร้างที่ต้องการกำลังอัดสูง

  • มีความแข็งแรงทนทานยิ่งขึ้น
  • สามารถถอดแบบได้รวดเร็วกว่า
  • ได้ปริมาณชิ้นงาน หรือ แผนการทำงานเสร็จได้รวดเร็วขึ้น
  • เพิ่มประสิทธิผลและลดต้นทุนแรงงาน
หมวดหมู่: