อินทรีสปีดกรีต คอนกรีตงานจราจร | INSEE CONCRETE

เป็นคอนกรีตที่มีคุณสมบัติในการพัฒนากำลังอัดเร็วกว่าคอนกรีตปกติทั่วไป เหมาะสำหรับงานพื้นถนนที่ต้องการใช้งานภายในระยะเวลา 8 ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง ด้วยกำลังอัดตั้งแต่ 240-280 กก./ตร.ซม. (ก้อนตัวอย่างทรงลูกบาศก์)