อินทรีมารีนคอนกรีต คอนกรีตต้านคลอไรด์ | INSEE CONCRETE

คอนกรีตชนิดนี้ถูกออกแบบมาให้เหมาะสำหรับโครงสร้างที่อยู่บริเวณชายฝั่งทะเล ซึ่งคลอไรด์สามารถเข้าไปทำปฏิกิริยากับเหล็กเสริมจนเป็นสนิมได้ และเมื่อเหล็ก เสริมเป็นสนิมจะเกิดการขยายตัวและทำให้คอนกรีตแตกร้าวเสียหาย