อินทรีมอร์ตาร์ 53 คอนกรีตแห้ง 280 KSC

เหมาะสำหรับงานคอนกรีตขนาดเล็ก เททับหลัง เสาเอ็นพื้นปรับระดับและลานจอดรถ ที่ต้องการกำลังอัด 280 KSC ทรงลูกบาศก์
สำหรับงานคอนกรีตที่ต้องการกำลังอัด 280 KSC ทรงลูกบาศก์สำหรับเททับหลัง เสาเอ็น พื้นลานจอดรถ
หมวดหมู่: