อินทรีฟลอร์กรีต คอนกรีตสำหรับพื้นแกร่ง | INSEE CONCRETE

เป็นคอนกรีตที่เหมาะสมสำหรับการต้านทานต่อการขัดสีสึกกร่อน และการขูดขีด ด้วยการเพิ่มกำลังการรับแรงขัดสีสึกกร่อน และลดอัตราการแตกร้าว เนื่องจากการหดตัวของคอนกรีต เพื่อรองรับงานพื้นคอนกรีตที่ต้องทนต่อการขูดขีดทุกประเภท