อินทรีฟรีซกรีต คอนกรีตห้องเย็น | INSEE CONCRETE

ถูกออกแบบสำหรับโครงสร้างที่ต้องสัมผัสกับอุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง และมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างฉับพลันอยู่สม่ำเสมอ โดยจะ ป้องกันความเสียหายของเนื้อคอนกรีตจากการขยายตัวของน้ำ ซึ่งมีการ เปลี่ยนแปลงปริมาตรเพิ่มมากขึ้น เมื่อน้ำมีการเปลี่ยนสถานะจากของเหลว เป็นของแข็งในเนื้อคอนกรีต โดยการเพิ่มปริมาณฟองอากาศในเนื้อคอนกรีต