อินทรีคอนกรีตรับแรงเร็ว | INSEE CONCRETE

เป็นคอนกรีตที่ถูกพัฒนาเพื่องานที่ต้องการกำลังอัดที่กำหนดในช่วงระยะสั้น สามารถพัฒนากำลังอัดได้ตามค่าที่ต้องการภายในระยะเวลา 8-24 ชั่วโมงหรือน้อยกว่า 28 วันใช้สำหรับงานที่ต้องการใช้งานเร็ว