อิฐมวลไทยคอน G4

อิฐมวลเบา ไทคอนโปร 7 เป็นอิฐมวลเบาคุณภาพสูง มีความแข็งแรงตกอยู่ในช่วงคุณภาพอิฐมวลเบาเกรด G4 ถูกผลิตจากสูตรการผลิตของบริษัทฯ ที่ถูกคิดค้นมาโดยเฉพาะ เพื่อให้ได้อิฐมวลเบา ไทคอนโปร 7 ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงสุด ตรงตามความต้องการของตลาด

หมวดหมู่:

รายละเอียด

คุณสมบัติทางกายภาพ

ขนาด : 7 x 20 x 60 ซม.

ความแข็งแรง : 45-50 Ksc

ความหนาแน่น : 550 - 580 Kg/m³

การดูดซึมน้ำ : 35%

จำนวนการใช้งาน : 8.33 ก้อน /m²

น้ำหนักต่อก้อน : 6.4 Kg