หัวปั่นอเนกประสงค์ จระเข้ | JORAKAY

ปั่นเนียน ปั่นไว ได้งานดี

  • ขนาดเล็ก Ø 8 ซม. ใช้สำหรับงานปริมาณน้อย
  • ขนาดใหญ่ Ø 10 ซ.ม. ใช้สำหรับปริมาณมาก

ขนาดบรรจุ : 8 x 40 เซนติเมตร / 10 x 60 เซนติเมตร