วีว่าบอร์ด

ตอบทุกโจทย์ของงานตกแต่งและก่อสร้างด้วยวีว่า บอร์ด หลากหลายขนาดและความหนา เพื่อการใช้งานในพื้นที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ผนังภายนอก ผนังภายใน ฝ้าเพดาน ผนังตีซ้อนเกล็ด พื้น เชิงชาย การดัดแปลงการใช้งานอื่น เป็นต้น

รายละเอียด

ข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลจำเพาะหน่วยมาตรฐานมอก. (878-2537)วีว่าบอร์ด (ค่าเฉลี่ยจากการทดสอบ)
ความหน่าแน่นกก./ม31100 - 13001300
ปริมาณความชื้นในแผ่น%9 -159 -15
ความต้านแรงดัดนิวตัน/มม2≥ 912
มอดูลัสยืดหยุ่นนิวตัน/มม2≥ 30005000
ความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้านิวตัน/มม2≥ 0.500.7
ค่าการนำความร้อนW/mํc≤ 0.250.1
การขยายตัวเมื่อเชื่อน้ำ 24 ชั่วโมง (ตามความหนา)%≤ 21