มอร์ตาร์ | INSEE CONCRETE

สำหรับงานเทปรับระดับพื้นผิวคอนกรีต หรือเทหล่อเลี้ยงท่อ ก่อนการลำเลียง คอนกรีตโดยการใช้ปั๊ม ปัจจุบันมีสินค้าให้เลือกตามปริมาณซีเมนต์ในส่วนผสม ตั้งแต่ 300 กก. จนถึง 450 กก. ที่ค่าการยุบตัว 7.5+2.5 ซม.