ปูนเทปรับระดับพื้น อินทรีมอร์ตาร์ 31

ปูนสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ หินบดคัดคุณภาพที่มีขนาดคละเหมาะสม และสารเคมีเพิ่มคุณสมบัติ ทำให้ปูนเทไหลลื่น ปรับระดับได้ง่าย มีระยะแห้งที่เหมาะสม
ได้พื้นที่แข็งแรงทนทาน

หมวดหมู่: