ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ทีพีไอ 299

ปูนแดง 299 ตราทีพีไอ เป็นปูนซีเมนต์สูตรใหม่ เพิ่มความแข็งแรง ได้รับการคิดค้นและพัฒนาโดยใช้นาโนเทคโนโลยีร่วมกับการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการผลิต มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก มอก.2594-2556และ ASTMC1157 TYPE GU

หมวดหมู่:

รายละเอียด

อัตราส่วนผสมตามการใช้งาน

ประเภทงานอัตราส่วนผสม   
ปูนทรายหิน
เสาและส่วนของโครงสร้างอาคาร11.53
งานคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป124
งานถนนทางเท้า ฐานรากของอาคาร12.54
งานฐานรากขนาดใหญ่ ผนังที่หนา135