ปูนฉาบทั่วไป อินทรีมอร์ตาร์ 11

อินทรีมอร์ตาร์ 11 คือ ปูนสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ หินบดคัดคุณภาพที่มีขนาดคละเหมาะสม และสารเคมีเพิ่มคุณสมบัติงานฉาบ ทำให้ปูนฉาบลื่น นุ่ม เบามือ มีการยึดเกาะผนังอิฐที่ดี ลดการแตกร้าว ได้ผนังที่เรียบเนียน

หมวดหมู่:

รายละเอียด

ข้อมูลทางเทคนิค

การผสม : ปูน 1 ถุง ต่อน้ำ 10-13 ลิตร

พื้นที่ฉาบ : 2.4 - 2.6 ตารางเมตร / ถุง ที่ความหนา 1 เซนติเมตร

น้ำหนักบรรจุ : 50 กิโลกรัม / ถุง

ขั้นตอนการทำงาน
  1. ทำความสะอาดผนังที่ต้องการฉาบให้สะอาด
  2. ฉีดน้ำลงบนผนังให้ชุ่มพอประมาณ
  3. ผสมปูนฉาบทั่วไป อินทรีมอร์ต้า 11 กับน้ำสะอาดตามปริมาณที่แนะนำให้เข้ากัน
  4. ฉาบผนังตามขั้นตอนการฉาบอิฐทั่วไป โดยฉาบให้มีความหนา  1.0 - 1.5 เซนติเมตร
  5. บ่มนำ้หลังจากผนังแห้งแล้วอย่างน้อย 3 วัน
การเก็บรักษา
  • หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้หมดภายใน 2 ชม. 30 นาที (ปูน 1 ถุง=50 กก. ใช้น้ำ 11 ลิตร)
  • ควรเก็บไว้ในที่แห้ง ไม่ชื้น และปกปิดมิดชิด