จระเข้ ปลั๊ก | JORAKAY

ซีเมนต์แห้งเร็ว อุดน้ำรั่ว

  • สามารถก่อตัวและขยายตัวปิดกั้นการไหลของน้ำอย่างรวดเร็ว
  • ใช้เวลาก่อตัวเพียง 30 วินาที – 3 นาที
  • ใช้งานง่ายเพียงแค่ผสมน้ำ
  • สามารถใช้กับงานซ่อมแซมที่อยู่ภายใต้สภาวะอุณหภูมิต่ำ (< 0 °C)
  • ยึดเกาะกับหมุดเหล็กหรือเหล็กเดือย (Dowels) ได้ดี
  • สามารถใช้บรรจุน้ำได้หลังจากทำการบ่ม

มาตรฐาน        :  ASTM C109
สีของผลิคภัณฑ์ : สีเทา
ขนาดบรรจุ :1 กก.

รหัสสินค้า: HS0003 หมวดหมู่: