คอนกรีตแห้งทีพีไอ (Dry Crete) M403

เป็นผลิตภัณฑ์ปูนใช้เป็นคอนกรีต เมื่อผสมน้ำในอัตราส่วนที่กำหนด สามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมส่วนอื่นๆรับแรงอัดได้มากกว่า 280 KSC ก้อนตัวอย่างทรงกระบอก หรือ 320 KSC (ก้อนตัวอย่างทรงลูกบาศก์)

หมวดหมู่:

รายละเอียด

วิธีการใช้งาน

ผสมปูนสำเร็จรูป M403 1 ถุง(50 กก.) ต่อน้ำ 7-8 ลิตร

แล้วผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน แล้วนำไปใช้งานตามวิธีการใช้งานคอนกรีตทั่วไป

ในกรณีต้องการคอนกรีตที่มีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติม สามารถเพิ่มคุณสมบัติพิเศษโดยใช้ร่วมกับสารเพิ่มคุณภาพของคอนกรีตทั่วไปได้ เช่น น้ำยาลดน้ำ , น้ำยาหน่วง  ฯลฯ  โดยอัตราส่วนผสมและวิธีการใช้ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตสารเพิ่มคุณภาพแต่ละชนิด

อัตราการผสม

อัตราส่วนผสมต่อถุง    
M433 1 ถุง (50 kg)น้ำ 7 - 8 ลิตร
M433 45 ถุง (2250 kg)น้ำ 315 - 360 ลิตร

อัตราส่วนผสมต่อถุงกรณีผสมหิน 1/2 หรือ 3/4   
M433 1 ถุง (50 kg)น้ำ 7 - 8 ลิตร หิน 30 kg
M433 30 ถุง (1500 kg)น้ำ 315 - 360 ลิตรหิน 900 kg

การเก็บรักษา

ควรเก็บไว้ในที่แห้ง ไม่ชื้น และปกปิดมิดชิด หลีกเลี่ยงการขนย้ายในขณะที่ฝนตก หรือขนย้าย ผ่านบริเวณที่มีละอองน้ำ เพื่อเป็นการยืดอายุการกองเก็บ