คอนกรีตสำหรับงานเข็มเจาะขนาดเล็ก | INSEE CONCRETE

เป็นคอนกรีตเพื่องานเทเสาเข็มเจาะขนาดเล็ก ถูกออกแบบมาให้มีค่าความยุบตัวและอายุการใช้งานคอนกรีตที่เหมาะสมและไม่แยกตัวขณะเทคอนกรีตที่ค่ากำลังอัดตามที่ลูกค้าต้องการ