ข้อต่อตรงเกลียวนอก พีวีซี | SCG

ผลิตภัณฑ์ uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) หรือ พีวีซีแข็ง (Rigid PVC) ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้งานการก่อสร้าง เนื่องจากมีคุณสมบัติที่โดดเด่นหลายประการ อาทิ คงทนต่อสภาวะอากาศความชื้น ไม่เป็นสนิม ไม่ลามไฟ รวมถึงไม่ต้องบำรุงรักษามากนัก

  • ทนทานต่อแรงดันและแรงกด

  • ทนต่อสภาพกรดด่าง

  • ปลอดภัยจากสารพิษ

  • เป็นฉนวนไฟฟ้า

  • ทนทานต่อแสงแดด

  • น้ำหนักเบา