กาวลาเท็กซ์ ทีโอเอ LA-22S

กาวลาเท็กซ์อเนกประสงค์คุณภาพสูง เหมาะกับงานทั่วไป
  • ยึดเกาะดีเยี่ยม จับติดเป็นเนื้อเดียวกับชิ้นงาน
  • ไม่ผสมสารปรอท ตะกั่ว
  • ไม่ทิ้งคราบสกปรกเมื่อแห้ง
หมวดหมู่: