กาวซีเมนต์อินทรีไทล์ฟิกซ์ โปร 41

กาวซีเมนต์ที่ใส่สารเคมีเพิ่มคุณสมบัติงานปูกระเบื้อง ทาให้ปูนกาวเหนียว ยึดเกาะกระเบื้องได้ดีกระเบื้องผนังไม่ลื่นไหล มีระยะเวลาปรับตาแหน่งกระเบื้องอย่างเพียงพอ และไม่หลุดร่อน

หมวดหมู่: