วีว่าบอร์ด

วีว่าบอร์ด

วีว่า บอร์ด รุ่นมาตรฐาน สำหรับการใช้งานตกแต่ง ก่อสร้าง พื้นที่ต่าง ๆ

ด้วยสีผิวสไตล์ปูนเปลือยอันเป็นเอกลักษณ์  เพียงติดตั้งโชว์ผิวก็สวยงาม

พร้อมใช้งาน  หรือทาสี / ติดวัสดุปิดทับตกแต่งผิวก็ได้

วีว่า บอร์ด มี 6 ความหนา ขนาดมาตรฐาน  คือ 1.2 x 2.4 เมตร

ข้อมูลด้านเทคนิค