เหล็กเส้นข้ออ้อย – Deformed Bar

Nominal Size
(mm)
Diameter
(mm)
Weight
(Kg/m)
Sectional Area
(mm2)
DB 12120.888113.1
DB 16161.578201.1
DB 20202.466314.2
DB 25253.853490.9
DB 28284.834615.8