เหล็กเส้นกลม – Round Bar

Nominal Size
(mm)
Diameter
(mm)
Weight
(Kg/m)
Sectional Area
(mm2)
RB 660.22228.3
RB 990.49963.6
RB 12120.888113.1
RB 15151.387176.7
RB 19192.226283.5
RB 25253.853490.9