จระเข้ อีพ็อกซี่ ซีล

จระเข้ ปลั๊ก

กาวอีพ็อกซี่เสียบเหล็ก และยึดติดวัสดุต่างๆ

 • ยึดเกาะกับคอนกรีตและผิวต่างๆ ได้ดี
 • ไม่ไหลย้อยและหดตัว
 • มีความคงทน ทนแรงกดและแรงดึงสูง
 • สามารถแข็งตัวได้แม้อยู่ในน้ำ

ลักษณะการใช้งาน
ใช้สำหรับงานเสียบเหล็ก ซ่อมแซมรอยแตกร้าวของคอนกรีต และประสานรอยต่อคอนกรีต โลหะ หิน กระเบื้องและไม้ เป็นต้น

มาตรฐาน    : ASTM C882
สีผลิตภัณฑ์ : สีเทา
ขนาดบรรจุ : กระป๋องชุด 2 กก. และ กระป๋องชุด 1 กก.

การเตรียมผิว
 • พื้นผิวต้องแข็งแรง สะอาด ปราศจากฝุ่น เศษซีเมนต์ และคราบไขต่างๆ วัสดุที่เป็นโลหะต้องไม่เป็นสนิม
 • วัสดุที่จะนำมาติดต้องแห้ง สะอาด ไม่มีกลิ่น ห้ามใช้ติดวัสดุที่มีผิวที่ร่วน หรือเป็นฝุ่นได้ง่าย
อัตราส่วนผสม

ส่วนผสม เอ 2 ส่วน : ส่วนผสม บี 1 ส่วน

การผสม

ผสมส่วน A และ B ให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน แนะนำให้ใช้เครื่องผสมรอบต่ำ 2-3 นาที หลังจากผสมจะได้เนื้อครีมข้นสีเทา ควรใช้ให้หมดภายใน 15-30 นาที หลังจากผสม

อัตราการใช้งาน

1.5 / กก. / ตร.ม. / ความหนา 1 มม.

การใช้งาน
 • ทากาวที่ผสมแล้วลงบนพื้นผิวให้ทั่ว ให้ได้ความหนาสม่ำเสมอ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีช่องว่างระหว่าง พื้นผิวกับวัสดุที่นำมาติด ถ้ามีความจำเป็นให้ยึดวัสดุไว้ชั่วคราวระหว่างที่กาวยังไม่แห้ง เพื่อป้องกันไม่ให้วัสดุนั้นเคลื่อนจากตำแหน่งที่ต้องการ
 • กรณียึดเหล็กเสียบในแนวดิ่ง ให้เจาะรูใหญ่กว่าเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็กประมาณ 2-4 มม. แล้วกรอกอีพ็อกซี่ในรูที่เจาะไว้ก่อนแล้วเสียบเหล็ก
 • กรณียึดเหล็กในแนวตั้ง ให้จุ่มเหล็กในอีพ็อกซี่ให้ทั่วก่อนนำไปเสียบรูที่ผนัง
ข้อควรระวัง
 • อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน 10-40 องศา
 • ทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยสารละลายทินเนอร์
 • ผลิตภัณฑ์อาจทำให้ผิวหนังระคายเคือง ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยต่างๆ เช่น ถุงมือ หน้ากากกันฝุ่น แว่นตา ฯลฯ
 • ในกรณีเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้งทันที และรีบปรึกษาแพทย์
 • ถ้าถูกหรือสัมผัสกับผิวหน้าให้ใช้น้ำและสบู่ล้างทำความสะอาด
 • ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก
การเก็บรักษา
 • เก็บในภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิทและไม่วางไว้ที่กลางแจ้งที่มีแสงแดดจัด
 • อายุของผลิตภัณฑ์ 3 ปี นับจากวันผลิต